එක්සත් ජනපද විද්යුත් විචල්යතා වීසා ලොතරැයිය තත්පර 2 කින්

සේවාවක් visafoto logo | English
සැහැල්ලු බිත්තිවලට ස්මාර්ට්ෆෝන් හෝ කැමරාවක් සහිත රූපයක් රැගෙන එහි මෙහි උඩුගත කර ඔබේ DV-2021 ග්රීන් කාඩ්පත් ලොතරැයිය සඳහා නිසි ඡායාරූප ලබා ගන්න.
  • එක්සත් ජනපද නිල වෙබ් අඩවියට පිළිගත හැකි සහතිකයක් සහතික කර තිබේ. Dvlottery.state.gov
  • ඔබගේ ඡායාරූපය තත්පර කීපයකින් ලැබෙනු ඇත
  • සුදු පැහැති පසුබිමක් සහිත සුදු පැහැති පසුබිමකින් යුත් පික්සල් 600x600 පික්සල් 600x600 වේ, නිවැරදි හිස ප්රමාණය (අඟල් 1 සිට 3/8 දක්වා), නිවැරදි ඇසේ උස (පහළින් 1 1/8 අඟල් 1 සිට අඟල් 3 දක්වා) ඡායාරූපය) සහ 240KB ට වඩා වැඩි නොවේ
  • ඩි ලොතරැයි හා එක්සත් ජනපද වීසා ඡායාරූප පිළිබඳ විශේෂඥයන් අපි වෙති. අපගේ පරිශීලකයින් 2018, 2017, 2016 සහ පෙරදී ඩී.
අතිරේක විකල්ප
ඡායාරූපය උඩුගත කරන්න & ප්රතිඵල ලබා ගන්න

මූලාශ්රය

Visafoto.com හි ගමන් බලපත්රය හෝ වීසා ඡායාරූපය සෑදීමට ඔබට අවශ්ය වන මූලාශ්ර ඡායාරූප උදාහරණයක්

ප්රතිඵලය

DV-2021 ග්රීන් කාඩ්පත් ලොතරැයි ඡායාරූප නිවැරදි ප්රමාණය
© 2018 Visafoto.com

වෙනත් භාෂා English   Azərbaycan dili   Bahasa Indonesia   Bahasa Melayu   Català   Čeština   Dansk   Deutsch   Eesti keel   Español   Français   Hrvatski, Srpski, Crnogorski, Bosanski   Íslenska   Italiano   Kiswahili   Latviešu valoda   Lietuvių kalba   Magyar nyelv   Nederlands   Norsk   Oʻzbekcha   Polski   Português   Română   Shqip   Slovenčina   Slovenščina   Suomi   Svenska   Tagalog   Türkçe   Tiếng Việt   አማርኛ   العربية   Български   বাংলা   Ελληνικά   עברית   हिन्दी   հայերեն   فارسی   日本語   ქართული ენა   한국어   Қазақша   Кыргызча   ລາວ   ភាសាខ្មែរ   Монгол хэл   ဗမာစာ   Русский   Забони тоҷикӣ   ไทย   Українська   اردو   中文